INFO:
  • Zapraszamy do naszej WYPOŻYCZALNI. Ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie, fachowe doradztwo, szeroki asortyment, rabaty dla stałych klientów, dowóz do klienta. ∗
  • W wyjatkowych sytuacjach istnieje możliwość wynajmu sprzętu poza godzinami pracy wypożyczalni. Kontakt: tel. 725-725-383 ∗
wynajem sprzętu budowlanego
Piotrków Trybunalski
ul.Fabianiego 65
biuro@prympiotrkow.pl
(044) 646-15-30
0693-350-500
Oferta wynajmu

Warunki najmu

Przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z warunkami wynajmu maszyn.

pobierz pdf

PODSTAWOWE WARUNKI WYNAJMU


1. Opłaty naliczane są wg stawek dobowych lub godzinowych.
2. Wysokość stawki dobowej zależna jest od deklarowanego czasu najmu.
3. Doba pracy urządzeń odpowiada 8 godzinnemu użytkowaniu. Bardziej intensywne użytkowanie spowoduje naliczenie proporcjonalnej do ceny najmu opłaty lub kary umownej.
4. Dopuszcza się możliwość negocjacji cen.
5. Przy wynajmie obowiązuje indywidualne ubezpieczenie Przedmiotu Najmu.
6. Podczas wynajmowania może zostać pobrana kaucja zwrotna (według uznania Wynajmującego).
7. Za wykorzystanie Przedmiotu Najmu w niedziele i święta może być naliczany czynsz stosownie do uzgodnień stron i rodzaju wynajmowanego Przedmiotu Najmu.
8. Szczegółowe warunki regulują Ogólne Warunki Najmu.
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI UMOWY NAJMU


UWAGA: każdy najem musi zostać poprzedzony pisemnym zamówieniem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentacji firmy oraz przedstawieniem kompletu dokumentów firmy niezbędnych do realizacji umowy.

Spółki prawa handlowego:

1. Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 6 miesięcy), zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
2. Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do zawierania umów, podpisywania faktur VAT i odbioru sprzętu przez osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

1. Dowód osobisty.
2. Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
3. Dokumenty rejestrowe: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numerów NIP oraz REGON.
4. Dowód opłacenia ZUS za ostatni miesiąc lub zaświadczenie z ZUS o bieżącym regulowaniu zobowiązań nie starsze niż 3 miesięce
5. Pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela firmy) upoważniające do zawierania umów, podpisywania faktur VAT i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu (pierwszy wynajem osobiście przez właściciela).

Osoby fizyczne:

1. Dowód osobisty.
2. Drugi dokument tożsamości potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego.
3. W niektórych przypadkach faktury za opłaty z ostatnich dwóch miesiecy-gaz, woda, światło,
telefon (wyłacznie przy najmie urzadzeń o wartosci powyżej 5000 PLN)

Kaucja za wypożyczenie urządzeń (dotyczy nowych klientów):
 

Wartość urządzenia w PLN Kaucja
Do 1000 200 PLN
1000 – 3000 500 PLN
3000 – 5000 700 PLN
5000 – 10000 1500 PLN
Powyżej 10.000 1500 PLN za każde 10 000 PLN wartości przedmiotu najmu


Wypożyczalnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00, sobota 7.00-13.00. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wypożyczenie sprzętu poza godzinami pracy wypożyczalni - tel. kontaktowy 725-725-383. Przedłużanie czasu najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wynajmującego, prosimy koniecznie nas powiadamiać telefonicznie pod nr 44-646-15-30 lub 693-350-500.
Można również do nas pisać na adres email: biuro@prympiotrkow.pl